Trening za voditelje Radosti poslovanja


Jeste li zainteresirani da promijenite svijet poslovanja? Za kreiranje drugačijeg poslovanja za sebe?

Želite li facilitirati tečajeve Radosti poslovanja? Imamo čitav niz preduvjeta i pitanja. Prvo pitanje koje ćemo postaviti je:

Hoće li to biti zabavno za vas?

Moja je meta imati tisuće voditelja Radosti poslovanja širom svijeta kako bismo mi mogli postati autoritet u drugačijem bivanju i poslovanju. Planeta zahtijeva nešto drugačije. Što ako se poslovanje može kreirati iz onog što vi znate, a ne iz onog što vam je rečeno? Oh, i morate postati bogati! Dakle ljudi će vas početi primijećivati! – SIMONE MILASAS, osnivačica Radosti poslovanja

Što bi bilo potrebno? Želite li doći i igrati se s nama?


Preduvjeti

Pogledajte više na www.accessjoyofbusiness.com/becomeajcf

Cijene

Vaša individualna i primijenjena cijena može se vidjeti pod Računi i uplate nakon registracije.


LIVE Class Details