לחולל את הכסף שאתה ממש רוצה שיהיה לך


לחולל את הכסף שאתה ממש רוצה שיהיה לך - עם גארי דגלאס


דרישות קדם

קורס אקסס בארס 

וקריאת פרק שתקבל מתוך הספר Right Riches

תקבל את הפרק לקריאה דרך המייל לאחר שתבצע תשלום עבור הטלקול

עלות

מחירון לפי מדינה וגיל תקף.
כל המחירים כוללים הקלטות בפורמט MP3 של הקורס/טלקול
את המחיר האינדיבידואלי התקף עבורך תוכל לראות תחת חשבון ותשלומים לאחר הרשמה.


Call 1: May 15 | Your time in the world

Call 2: May 16 | Your time in the world

Call 3: May 17 | Your time in the world