MANAGEMENT PERSONÁLU S GARYM DOUGLASEM


Jak vytvářet dynamický byznys a personál, který je tak nadmíru vděčný, že vás nikdy neopustí?

Uvažujte o tom.


Předpoklady

Žádné

Ceny

Platí globální ceny a ceny dle věku.
Vaše individuální a platné ceny lze po registraci zobrazit v části Fakturace a platby.


We are sorry, there are no current matching telecall series found.

Results: ( {{totalCount}} Results Found )

Location Medium
Date {{event.eventStartDate}} - {{event.eventEndDate}} {{nameHeader}} {{event.eventTitle}} Facilitator{{event.eventFacilitator}}
{{event.eventCoFacilitators[0]}}
Host{{event.eventHost}}
{{event.eventCoHosts[0]}}
Location {{event.eventCity}}, {{event.eventState}}, {{event.eventCountry}} Medium
{{medium.eventMediumName}}