Мутант избери го или изгуби гоФасилитиран от Гари Дъглас, Дейн Хиър, Симон Миласас и Брендън Уат.

Търсиш ли описание?

Добре, някои от специалните класове на Access Consciousness всъщност нямат описание. Заглавието е всичко, което е нужно, за да даде искра на знаенето ти. Ти знаеш дали този клас е за теб или не, със или без описание.

Следвай знаенето си.


Предварителни изисквания

Избор на възможности по всяко време през последните 18 месеци преди този клас.

ИЛИ

Класът Избор на възможности с Гари Дъглас, Дейн Хиър, Симон Миласас ИЛИ Брендън Уат в който и да е момент, плюс който и да напреднал клас с Гари Дъглас и/или Д-р Дейн Хиър в рамките на 12 месеца до началната дата на класа.

Ценообразуване

Прилага се глобално ценообразуване и възрастово ценообразуване.
Твоето индивидуално и приложимо ценообразуване можеш да видиш при Фактуриране & Плащания след регистриране.


We are sorry, there are no current matching classes or events found.

Results: ( {{totalCount}} Results Found )

Location Medium
Date {{event.eventStartDate}} - {{event.eventEndDate}} {{nameHeader}} {{event.eventTitle}} Facilitator{{event.eventFacilitator}}
{{event.eventCoFacilitators[0]}}
Host{{event.eventHost}}
{{event.eventCoHosts[0]}}
Location {{event.eventCity}}, {{event.eventState}}, {{event.eventCountry}}
Medium
{{medium.eventMediumName}}